Predaj obrazov online dating

Obrazy sa už neobmedzujú iba na tradičnú maľbu krajinky, či portrétu vo vyrezávanom drevenom ráme.Je len málo šťastlivcov, ktorí si môžu dovoliť zavesiť na stenu originál od Picassa a urobiť z neho absolútne centrum pozornosti celého priestoru.Obrazy dnes už interéru nevládnu, ale dotvárajú jeho atmosféru a pozdvihujú jeho úroveň.

predaj obrazov online dating-35

Tento poplatok sa neúčtuje pri predaji prostredníctvom aukcií.

Príjem z predaja výtvarného diela nepodlieha daňovej povinnosti.

Kúpa diel na živých aukciách sa riadi Dražbovým poriadkom, ktorý je zverejnený v aukčnom katalógu.

SOGA si účtuje ku konečnej cene vydraženého výtvarného diela aukčnú províziu 15 % (plus 20 % DPH z tejto provízie).

Pokiaľ dražiteľ vydražil na aukcii v predchádzajúcom kalendárnom roku diela a umelecké predmety za viac ako 65 000,- EUR , alebo na prítomnej aukcii vydražil diela a umelecké predmety za viac ako 17 000,- EUR, znižujeme sa mu aukčná provízia na 10% dražobnej ceny plus príslušná DPH z tejto provízie.

Comments